Grep

terminál jak mohu poslat výsledky grepu k otevření souboru
Jak zadáváte příkaz grep?Jak zapíšu grep výstup do souboru?Jak mohu otevřít soubor grep?Jak ukládáte grep výstup?Jak funguje pipe ()?Podporuje grep re...
grep příkaz nebyl nalezen [duplikát]
Jak odstraním duplikáty z grepu?Jak najdete duplicitní řádky v Unixu?Jak mohu grepovat jedinečné řetězce v Linuxu?Jak zkontroluji, zda grep není nic?J...
Jak nainstalovat a používat GNU Grep v systému macOS
Mohu použít grep v Macu?Používá macOS GNU?Jak mohu aktualizovat grep na Macu?Co dělá grep v terminálu?Jak najdu soubor v terminálu Mac?Co je příkaz gr...
Na OSX grep mohu použít pohled dopředu?
grep v macOS nepodporuje lookahead....
Výstup potrubí grepu do proměnné
Jak přiřadíte výstup grep proměnné?Jak ukládáte výstup příkazu do proměnné?Co je výstup grep?Jak uložíte výstup příkazu grep?Umí grep hledat proměnnou...
Jak vyhledávat text v souborech všech typů (včetně binárních)?
Jak mohu vyhledat binární soubor?Jak mohu grepovat text z binárního souboru?Grep pracuje s binárními soubory?Jak mohu vyhledat soubor obsahující konkr...
Správná syntaxe pro funkci bash grep?
Jaká je obecná syntaxe příkazu grep?Která z následujících možností je správná syntaxe příkazu grep?Jak mohu použít grep k hledání slov?Co jsou možnost...
Používání grepu v textových souborech ve stylu Mac
Jak grep soubory na Macu?Mohu použít grep na Macu?Jak mohu vyhledat text v souborech na Macu?Jak mohu vyhledat soubor v grep?Co je PŘIDAT nebo podmínk...
Výstup příkazu grep
Jak grep výstup?Jaký je výstup grep Unixu?Jak uložíte výstup příkazu grep?Jak vložíte výstup grep do proměnné?Jaké možnosti lze použít s příkazem grep...