Přepis

Úpravy textu přepněte do režimu přepsání
Jak přepnu z přepsání na vložení?Jak přepínáte mezi režimem přepisování a režimem vkládání?Co je režim přepisování?Jak vypnu přepis v aplikaci Word?Ja...
Psaní přes vybraný text nahradí část textu napravo
Jak mohu opravit náhradní psaní?Proč slovo nahrazuje písmena při psaní?Jak mohu změnit Nahradit na vložení?Jak se zbavím psaní na Macu?Jak opravím tex...
Předtyp dokumentů Google
Zde je postup, jak to zkontrolovat a znovu povolit:Klikněte na Soubor.Klikněte na Možnosti.Klikněte na Pokročilé.Vyberte Možnosti úprav.Zaškrtněte pol...
Jak přepínat vkládání / přepisování v aplikaci Tabulky Google?
Zde je postup, jak to zkontrolovat a znovu povolit:Klikněte na Soubor.Klikněte na Možnosti.Klikněte na Pokročilé.Vyberte Možnosti úprav.Zaškrtněte pol...
V Slacku jsem nějak povolil režim přepisování a nemohu se vrátit do režimu vložení
Věci, které fungují:Pokud máte klávesnici pro Mac, můžete stisknutím klávesy Nápověda přepínat mezi režimem vkládání a nahrazování.Pokud máte klávesni...
Zvýrazněním textu a klepnutím na Odstranit odstraníte pouze 1 znak
Proč moje klávesnice při psaní maže písmena?Proč mi moje klávesnice nedovolí vrátit se zpět vícekrát?Proč můj klíč backspace smaže pouze jedno písmeno...