Rušit

Nerušit se nadále povoluje na mém počítači Mac
Proč můj Mac sám zapíná funkci Nerušit?Proč se můj režim Nerušit zapíná sám?Nerušit se automaticky zapne?Nerušit vždy na Macu?Jak zapnu notebook Neruš...
Nerušit čas na aplikaci
Můžete pro jednu aplikaci zapnout režim Nerušit?Můžete nastavit Nerušit pro určité časy?Existují výjimky z aplikace Nerušit?Jak povolíte přepsání ozná...
Mohu naplánovat Nerušit na konkrétní dny? [duplikát]
Můžete nastavit Nerušit na určité dny?Můžete nastavit Nerušit na určité dny na Iphone?Jak na Iphone umístíte více režimů Nerušit?Režim Nerušit Iphone ...
Zkratka „Nerušit“ jediným tlačítkem
Co je zkratka pro Mac pro Nerušit?Jak umístíte Nerušit na laptop?Jak vypnu režim Nerušit?Co se stane s texty, když je zapnuta funkce Nerušit?Jak povol...
Režim Nerušit se automaticky vypne?
Režim Nerušit můžete nechat zapnout automaticky na základě události nebo času nastavením některých pravidel. Krok 1: Klepnutím otevřete aplikaci Nasta...
Jak automatizovat „Nerušit“?
Jak naplánovat, aby režim Nerušit na iPhonu automaticky používal každý den v určitou dobuKlepněte na ikonu Nastavení a poté na „Nerušit."Klepnutím na ...
Zapněte režim Nerušit na všech zařízeních z jednoho zařízení
Nerušit ovlivňuje všechna zařízení?Můžete zapnout režim Nerušit pro všechny kromě jedné osoby?Nerušit povolit texty?Proč Nerušit nefunguje?Jak zjistít...
Mohu nastavit „Nerušit“ na trvalé?
Jak se vám daří, nerušit trvale?Je Nerušit trvale?Mohu na iPhonu trvale deaktivovat funkci Nerušit?Jak trvale zapnete Mac do režimu Nerušit?Proč zapno...
přidání pravidla výjimky, aby nedošlo k rušení?
Nastavení výjimek pro režim NerušitNajděte a klepněte na Nastavení > Zvuk > Nerušit.Klepněte na možnosti v části Výjimky.Klepnutím na přepínače ...