Hotspot

Síťové vysílání / vícesměrové vysílání neodesílá iPhone v režimu osobních hotspotů
Podporuje iOS mDNS?Jak mohu vysílat svůj hotspot pro iPhone?Proč můj osobní hotspot pro iPhone nefunguje?Využívá osobní hotspot iPhone mobilní data?Ja...
Osobní hotspot pro iPhone je vždy viditelný, i když je vypnutý
Restartujte iPhone nebo iPad, který poskytuje osobní hotspot. Poté restartujte druhé zařízení. Ujistěte se, že máte ve svém iPhonu nebo iPadu a jiném ...
Zapněte hotspot pro iOS bez připojení 3G
Proč nemohu zapnout svůj hotspot na svém iPhone?Jak mohu použít svůj iPhone jako hotspot bez použití dat?Jak mohu automaticky vytvořit svůj hotspot pr...
Proč se můj MBP nepřipojí k osobnímu hotspotu přes wifi?
Spárování zařízení Na zařízení, které poskytuje osobní hotspot, přejděte do Nastavení > Osobní hotspot a zkontrolujte, zda je zapnutá možnost Povol...
Osobní hotspot v Yosemite se zobrazí až po odemčení iPhone
Proč se můj osobní hotspot nezobrazuje?Jak zajistím automatické připojení mého osobního hotspotu?Jak aktivuji svůj hotspot na svém iPhone?Jak zajistím...
Funkce osobního hotspotu na iPadu 2
Jak nastavit osobní hotspot na vašem iPhonu nebo iPaduJdi do nastavení > Buněčný > Osobní hotspot nebo nastavení > Osobní hotspot.Klepněte na...
Je bezpečné udržovat Hotspot iPhonu zapnutý?
Je v pořádku nechat můj hotspot stále zapnutý?Je iPhone Hotspot bezpečný?Je špatné nechat hotspot přes noc?Je hotspot pro iPhone vždy zapnutý?Má hotsp...
Lepší sdílení internetu
Která metoda uvázání je nejrychlejší?Což je lepší tethering nebo hotspot?Jak mohu zvýšit rychlost uvázání?Co je lepší tethering WiFi nebo Bluetooth?Je...
Do jaké míry by stáří mého telefonu mělo ovlivnit rychlost mého uvázání?
Jak mohu zvýšit rychlost uvázání?Proč je moje rychlost uvázání tak pomalá?Která metoda uvázání je nejrychlejší?Snižuje tethering rychlost?Proč je Hots...