Vzorek

ukázky na Garageband na iPhone?
Klepněte na navigační tlačítko na ovládacím panelu, poté na Knihovnu vzorků, na tuto skladbu a poté na vzorek, který chcete uložit. Klepněte na Uložit...
Automaticky upravit vzorkovací frekvenci na základě souboru
Můžete po nahrávání změnit vzorkovací frekvenci?Jak mohu změnit vzorkovací frekvenci zvukového souboru?Jak nastavíte vzorkovací frekvenci v logice?Je ...
vzorkovací frekvence pro iPhone
Na iPhonu s vestavěným mikrofonem získáte maximálně 8 kHz. Pokud používáte náhlavní soupravu, můžete získat 44.1 kHz. Pokud používáte integrovaný mikr...