Městský

Použití městského slovníku jako vlastního slovníku
Je Urban Dictionary důvěryhodným zdrojem?Jak změníte definice Urban Dictionary?Je Urban Dictionary vhodný?Co je zvykem ve slangu?Co znamená Okinch??Co...